Tilbage til Bestyrelse

Dagsorden 2015

Logo Gul

Dagsorden til Buresøbandens generalforsamling d. 5. 5. 2015

 

  1. Valg af dirigent.
  2. Aflæggelse af formandens beretning.
  3. Fremlæggelse af regnskab, herunder vedtagelse af budget og fastlæggelse af kontingent.
  4. Indkomne forslag.
  5. Valg af bestyrelse og en suppleant.
  6. Valg af en revisor og en suppleant.

Nuværende bestyrelse:

Formand: Benny Schmidt Modtager ikke genvalg
Kasserer:   Inger Davidsen
Sekretær: Arne Poulsen
Bestyrelsesmedlem Hanne Hansen Modtager ikke genvalg
  ”                      ”     ” Lena Hansen Modtager ikke genvalg
Suppleant. Rene Schmidt
Revisorer.    Gunner Ziegler På valg
Bent Sjørup
Suppleant:   Karin Møller
Carsten Larsen   På valg    
Benny Schmidt
Formand