Dagsorden

Dagsorden til Buresøbandens generalforsamling d. 1. 5. 2018

 

  1. Valg af dirigent.
  2. Aflæggelse af formandens beretning.
  3. Fremlæggelse af regnskab, herunder vedtagelse af budget og fastlæggelse af kontingent.
  4. Indkomne forslag.
  5. Valg af bestyrelse og en suppleant.
  6. Valg af en revisor og en suppleant.
  7. Eventuelt