Tilbage til Bestyrelse

Referat 7.5.2013

R E F E R A T

fra Buresøbandens

generalforsamling tirsdag den 7. maj 2013

 

Årets generalforsamling blev afholdt i Sandbjerghallen i stenløse. Der var fremmødt 32 medlemmer, mod ca. 40 medlemmer i 2012.

 

Grundet formand Benny Schmidts sygdom, bød Henning Davidsen alle hjerteligt velkommen til den 34. generalforsamling i Buresøbanden. Der var omdelt dagsorden og budget/regnskab, hvortil der henvises.

 

 

1) Valg af dirigent

Bent Hansen blev valgt som dirigent og takkede for valget, som han konstaterede var lovligt indvarslet og generalforsamlingen var beslutningsdygtig i henhold til vedtægterne. Herefter blev dagsordenen læst op.

 

2) Formandens beretning

Henning Davidsen oplæste formandens beretning, som vi her gengiver et resumé af:

Skønt det ofte meddeles, at der er et meget lille kontingent for medlemskab af Buresøbanden, er der stadig ”gratister” på spil. Vi må alle hjælpe med at ”indfange” disse personer, da klubbens eksistens også baseres på lidt håndører.

Betalende medlemmer per 31.marts.    

Løb og gymnastik         2012: 71 stk.         2013: 70 stk.

”Kun” løb                      2012: 68 stk.         2013: 83 stk.

En fremgang på ca.22 %.

Løb, gang og stavgang

Vi kan jo alle fornemme, at gang- og stavgangsmedlemmerne fylder mere og mere, i en klub hvor gennemsnitsalderen stadig er stigende. Der er dog stadig mange, trods en høj alder, der stadig løber som yngre elegante dådyr. Ellinor og Christina fortsætter deres gåture, trods manglende børn, der ellers kunne give et frisk pust til klubben. Benene på deres lille gravhund er snart slidt ned. Der er stadig bluser i str. XXL til 50 kr. Vinterløbet, om søndagen, har stor tilslutning, uafhængigt af vejrlig og isglatte stier og opkørsel til P-pladsen.

Frontløbere

Det lykkedes (med hiv og slæb), at få alle pladser besat. Vi må forsøge, at få nogle yngre kræfter på banen. Trænertræf afholdt med de sædvanlige opgaver: Planlægning og evaluering.

 

Gymnastik

Knud fortsætter (vil slå kaptajn Jespersen) som instruktør med Torben som substitut. Kommunen presser os mht. lokaler. Vi får kun den ene halvdel af salen i Stenløse.

Øvrige løb

Kvindeløbet afholdes den 10. juni 2013 på 10-øren på Amager. Der er tilmeldt 26 personer til selve løbet og 33 til spisning, trods bussen er strøget af budgettet. Hanne står endnu engang for arrangementet. De frivillige kokke blev: Alice, Lotte og Karin. Vi håber, at deres mænd vil bistå med lidt råd.

Eremitageløbet afholdes den 6. oktober 2013. Og som de tidligere år planlægger Leif Forup m.fl. dette.

Flere af Buresøbandens medlemmer deltager i mange andre løb, som ikke planlægges af eller i Buresøbandens regi.

35 års jubilæumsfest i 2014

Lokaler til festen, der afholdes den 27. september 2014 i Slagslunde, er bestilt.

Buresøbandens hjemmeside: www.buresoebanden.dk

En særdeles flot hjemmeside som I alle skulle ”besøge”. Den er designet og vedligeholdt af Peter Söderlund. Tak for det flotte resultat.

Andre arrangementer

Der var aftalt en demonstration af løbesko hos Sportigan i Jyllinge Centeret i morgen onsdag den 8. maj 2013 kl. 18.00. Arrangementet er desværre aflyst. Vi håber det kan tages op senere.

 

3) Regnskab, herunder vedtagelse af budget

Kasserer Inger Davidsen fremlagde det omdelte regnskab/budget. Hun oplyste, at det så fornuftigt ud og der bliver ingen kontigent-stigning, men ligesom det fremgik af formandens beretning, gjorde også Inger Davidsen opmærksom på problemet med ”gratisterne”.

Herefter blev både regnskabet og budgettet godkendt.

 

4) Indkomne forslag

Der var ikke modtaget nogen forslag.

 

5) Valg af: Formand og 2 bestyrelsesmedlemmer

Formanden Benny Schmidt blev genvalgt, ligesom de 2 bestyrelsesmedlemmer Hanne Hansen og Lena Hansen blev genvalgt.

 

 

6) Valg af: 1 revisor og 1 revisorsuppleant

Revisor Gunner Ziegler var på valg og blev genvalgt, ligesom revisorsuppleant Carsten Larsen var på valg og blev genvalgt.

 

7) Eventuelt

Intet at bemærke under eventuelt.

 

Henning afsluttede generalforsamlingen med følgende ord:

Havde Benny stået her i dag havde han udtrykt en tak til: Bestyrelse, revisorer, instruktører, frontløbere, webmasteren og Lena for de altid fine traktementer hun fremtryller.

Vi kan jo så, i Bennys fravær, benytte lejligheden til at takke Benny for hans arbejde som formand og ønske ham god bedring. Endvidere kan vi også ønske Bente samt Stig god bedring.

Vi håber vi snart ser dem alle tilbage i topform i Buresøbanden igen.

 

Generalforsamlingen sluttede kl. 20.15

Herefter bød Buresøbanden på dejlig mad, som Lena igen havde arrangeret. Drikkevarer for egen regning.

 

 

 

Referent: Lena Hansen og Hanne Hansen