Bestyrelse

 

 

Leif Forup2.JPG Inger kasser_lille
Formand: Leif Forup Kassere: Inger Davidsen
E-mail: leif-forup@mail.dk E-mail :Davidsen.ing@gmail.com
Peter Rasmussen Annemarie Dolin
Bestyrelsesmedlem: Peter Rasmussen Bestyrelsesmedlem: Annemarie Dolin
E-mail: b.p.ras@mail.tele.dk E-mail: dolin@email.dk
 Rene Schmidt
Bestyrelsesmedlem: Rene Schmidt
Email:

Dagsorden 2014

  Dagsorden til Buresøbandens generalforsamling d. 7. 5. 2012   Valg af dirigent. Aflæggelse af formandens beretning. Fremlæggelse af regnskab, herunder vedtagelse af budget og fastlæggelse af kontingent. Indkomne forslag. Valg af bestyrelse og en suppleant. Valg af en revisor og en suppleant.   Nuværende bestyrelse:                   Formand:                                         Benny Schmidt          Kasserer:                                         Inger …

Dagsorden 2015

Dagsorden til Buresøbandens generalforsamling d. 5. 5. 2015   Valg af dirigent. Aflæggelse af formandens beretning. Fremlæggelse af regnskab, herunder vedtagelse af budget og fastlæggelse af kontingent. Indkomne forslag. Valg af bestyrelse og en suppleant. Valg af en revisor og en suppleant. Nuværende bestyrelse: Formand: Benny Schmidt Modtager ikke genvalg Kasserer:   Inger Davidsen Sekretær: Arne …

Referat 3.5.2011

Referat af Generalforsamlingen i Buresøbanden den 3.5.2011. Årets generalforsamling blev afholdt i Sandbjerghallen i Stenløse. Der var flot fremmøde, der var mødt 38 medlemmer til generalforsamlingen. Formanden startede med at byde alle hjertelig velkommen til den 32. generalforsamling i Buresøbanden. Der var omdelt dagsorden og budget/regnskab,hvortil der henvises. Ad punkt 1. Valg af dirigent. Gunner …

Referat 5.5.2015

Referat fra Buresøbandens generalforsamling den 5.5.2015, kl. 19.00. Årets generalforsamling blev afholdt i Sandbjerghallen, Skolevej 10,3660 Stenløse. Der var fremmødt 34 medlemmer mod 42 i 2014. Formanden Benny Schmidt startede generalforsamlingen ved at byde alle hjerteligt velkommen til den 36. generalforsamling i Buresøbanden. Der var omdelt dagsorden og budget/regnskab, hvortil der henvises. Herefter gik vi …

Referat 6.5.2014

Referat fra Buresøbandens generalforsamling                     den 6.5.2014, kl. 19.00.   Årets generalforsamling blev afholdt i Sandbjerghallen, Skolevej 10,3660 Stenløse. Der var fremmødt 42 medlemmer mod 32 i 2013. Formanden startede generalforsamlingen ved at byde alle hjerteligt velkommen til den 35. generalforsamling i Buresøbanden. Der var omdelt dagsorden og budget/regnskab, hvortil der henvises. Herefter gik vi …

Referat 8.5.2012

Referat af Generalforsamlingen i Buresøbanden den 8.5.2012. Årets generalforsamling blev afholdt i Sandbjerghallen, Skolevej i Stenløse. Der var flot fremmøde, der var mødt 48 medlemmer til generalforsamlingen inkl. bestyrelsen. Formanden startede med at byde alle hjertelig velkommen til den 33. generalforsamling i Buresøbanden. Der var omdelt dagsorden og budget/ regnskab, hvortil der henvises. Ad punkt …

Referat 7.5.2013

R E F E R A T fra Buresøbandens generalforsamling tirsdag den 7. maj 2013   Årets generalforsamling blev afholdt i Sandbjerghallen i stenløse. Der var fremmødt 32 medlemmer, mod ca. 40 medlemmer i 2012.   Grundet formand Benny Schmidts sygdom, bød Henning Davidsen alle hjerteligt velkommen til den 34. generalforsamling i Buresøbanden. Der var …

Skriv et svar