Referat 03.05.2016

Referat: Buresøbandens generalforsamling d. 03-05-2016.

 1. Valg af dirigent.
  Erik Dolin blev foreslået, og valgt. Det blev konstateret, at mødet var rettidigt indkaldt.
 2. Formandens beretning. /vedlagt.
  Beretningen blev godkendt.
 3. Fremlæggelse af driftsregnskabet for 01-04-2015 til 31-03-2016, herunder vedtagelse af budget og fastlæggelse af kontingent.
  Regnskabet og budget for 2016-2017, samt et uændret kontingent blev godkendt.
 4. Indkomne forslag fra bestyrelsen:

4.1 Ændringsforslag til vedtægter for indkaldelse til generalforsamling, uden at benytte avisannonce. I stedet benytte elektroniske medier, vores hjemmeside, Facebook, opslag og foldere.

“Pkt. 1.Vi kan årligt spare 1000 kr. på avisannoncer. Bestyrelsen har et ønske om, at indkalde til generalforsamling, start på gymnastik og sommerløb på bandens hjemmeside. Ligeledes på stander/plakater i skoven, sociale medier, Slangerup Brugs mv. Medlemmerne spurgte til kommunens holdning mht. lokalavis, brug af e-mail. Bestyrelsen vil kontakte kommunen for deres holdning til vedtægtsændringer.”
Forslaget blev godkendt
Der nedsættes et løbsudvalg. 

“Pkt. 2. Debat om kvindeløbet. Bestyrelsen har fordelt de praktiske opgaver indtil nu. Bestyrelsen er ikke interesseret i at deltage, eller have til opgave at stå for tilmelding. Leif foreslår samarbejde med Søam og andre foreninger, for gensidige oplysninger om arrangementer. Frontløberne kunne orientere sig om andre løb, til sine hold.”
Klubben mangler generelt frontløbere!
Bestyrelsen arbejder på en løsning.    

 1. Valg af bestyrelse og en suppleant.
  Kasserer: Inger Davidsen genvalgt
  Bestyrelsesmedlem: Rene Schmidt nyvalgt
  Bestyrelsessuppleant: Tage nyvalgt

Valg af en revisor og en suppleant.
Revisor: Bent Sjørup genvalgt
Revisorsuppleant: Karin Møller genvalgt

 1. Evt.
  Foreningens æresmedlem – Arne trådte tilbage fra bestyrelsesarbejdet!
  Inger/Ida og Leif takkede Arne for langt og godt arbejde i bestyrelsen, for hans nytænkning og gode forslag. Bestyrelsen vil på alle fronter, prøve at få alle løbedeltagere til at betale deres kontingent. Det betyder rigtigt meget for økonomien i klubben!

 

Formandens beretning: Buresøbandens generalforsamling.
d. 03-05-2016

 1. Desværre er 3 af vores medlemmer afgået ved døden, det er Detlef, Birthe Pedersen og Rene Barfred.
  Rejse os og holde 1. min. stilhed for at ære og mindes dem alle 3. (tak)
 2. Det har været en god sæson for Buresøbanden, vi har haft en lille fremgang medlemsmæssigt, og fremmødet til løb mandag og torsdag har været rigtig godt. I den forbindelse vil jeg gerne sige tak for det store arbejde vores frontløbere udføre med, at føre vores bandemedlemmer rundt i skoven i hele sæsongen, uden jer vil det være virkeligt svært, at opretholde løbeklubben. Det samme vil jeg sige til kaffehyggeholdet som hver torsdag hele sommeren og søndag hele vinteren rå hygger efter løb med spisning mm. Det er et godt socialt arrangement, i har.
 3. 11 af vores seje kvinder har deltaget i Alt for damernes kvindeløb 2015. Hver især løb de 5 km. Dertil kom 6 entusiastiske tilskuere/hepper. Billeder er indsat på hjemmesiden medfølgende tekst fra Torben Larsen. Ps. Jeg tror, at deres mænd havde mad klar til bagefter.
 4. Den 29. juni afholdt Buresøbanden en personlig tidtagning for de medlemmer som havde lyst og mulighed for at deltage. 44 Bande medlemmer fik noteret en tid.                                                                                                                           Den 24. august afholdte vi en ny personlig tidtagning hvor tid nr. to blev noteret.

Formålet med tidtagningen var, at medlemmerne i % kan se om de har trænet sig til en hurtigere tid.

Det er målet, at gøre det samme i sæsongen 2016, men i maj mdr.

Der blev uddelt diplomer til alle der gennemførte begge tidtagninger. Den sidste dag i sommerløb, blev der som traditionen byder sunget Buresøbanden sangen, samt afholdt lodtrækning på nr. som var påskrevet sangene, i alt var der 30 gaver.                                                                                Søndagsløbeholdet afholdte et lille jul traktement den sidste søndag før jul.

 1. Gymnastikken mandag i Slagslunde Skole samt Sandbjerghallen i Stenløse tirsdag v/ Knud og Torben.

Noget om mandagsgymnastik i Slagslunde:

Stik imod forventning er der sket en svag stigning i gennemsnitte fra 2015 til 2016. Fra 24,9. – til 26,2 og det er da positivt. Efterårssæsonen er som sædvanlig bedst med et snit på ca. 28 og med 36 medlemmer på en aften som årets topper.

Tallet er evt. lidt usikkert, da lyset en aften ikke kunne tændes og alle måtte sendes hjem, og de to sidste mandage i december måtte aflyses, fordi hallen var lukket pga. reparationer op til juleferien. Men de tre manglende mandage kan alligevel ikke gøre den store forskel.

Sædvanlige gode stemning og ildhu. Det er fornøjeligt at være instruktør.

   Noget om tirsdagsgymnastik i Stenløse:

Gymnastikken er gået fint med et gennemsnitligt fremmøde over året på 17 entusiastiske deltagere, som har gået rigtig godt til den. Der har været god stemning og gode tilbagemeldinger, om hvad der er godt og skidt. Mandags holdet, blev tilbudt de sidste tider sammen med holdet i Sandbjerghallen, hvor Knud og Torben julehyggede den 15. december. Gymnastik hilsen fra ugens glade time. En stor tak her, til Knud og Torben for det gode arbejde. Vedr. hallerne til gymnastik den nye sæson, så skulle det være på plads, da vi har dem for 2 år., Jeg regner med, at blive indkaldt til halmøde til efteråret.

 1. Bestyrelsen har ændret på den information- reklame- samt layout i det materiale vi sender ud. Der er sat information/ plakat op i Slangerup- og Uvelses brugsforening. Start løbesæson. + gymnastik 2015/2016. Det er sat plakat op på trappen ned fra parkering til Buresøen. Kvickly i Stenløsecentret. På Facebook har vi reklameret på Ganløse offentlige gruppe, og på, vi der bor i Slangerup, og på Slangerup City & Erhvervsforening, og på Slagslunde offentlige gruppe. Og til sidst to store annoncer i lokalaviserne.
 2. Der er indkøbt trøjer til alle vore frontløbere, så vores medlemmer let kan se hvem og hvilke hold/ frontløber de skal følge. Og i den forbindelse har vi genoptaget samarbejdet med Torben Hansen sport i Frederikssund, så man igen kan bestille og købe vores flotte klubtrøje for kun kr. 125.- med tryk og det er meget billigt. Ps. Alle kan handle hver lørdag og få 25 % hos Torben Hansen Sport.
 3. Der blev holdt trænertræf i november for frontløbere, bestyrelsen og gymnastikinstruktøren, hvor målet var evaluering af året der gik og planlægning og ændringer for næste sæson.
 4. En stor tak, til min bestyrelse og revisorer for det gode samarbejdet. Og tak til Steen og Majbrit, der hjalp mig med, at formulere indholdet til vores nye folder.

Tak til Peter Söderlund, som passer og redigere Buresøbandens hjemmeside. Benny har med sin store erfaring som formand, været en stor hjælp for mig i overgangen tak for det.

Og til sidst tak til vores medlemmer for det gode humør i altid møder op med!

 

Leif Forup

Formand